กฐินส่งท้ายวัดห้วยมงคลได้ยอดล้านกว่า

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 พระพิศาลสิทธิคุณ (ท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภัสสโร) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยมงคล ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวัดสุดท้ายของระยะเวลาทอดกฐิน มีนางณัฐวรรณ ยิ่งเมือง นางชญาณิศา ฐาณิชณาณัณ นางอัจฉรา อินทชิต เเละครอบครัว พร้อมด้วยคณะศิษย์ยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิการ่วมเป็นเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี ภายในศาลาการเปรียญวัดห้วยมงคล พร้อมกันนี้มีผู้ใจบุญต่างนำอาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มมาออกร้านโรงทานจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรี โดยยอดเงินที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาทเศษ ซึ่งทางวัดจะได้นำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดห้วยมงคลต่อไป

วัดห้วยมงคล เดิมใช้ชื่อว่า“วัดห้วยคต”ต่อมาในปี 2495 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาตั้งโครงการพระราชดำริแห่งแรกขึ้นและทรงได้พระราชทานนามใหม่จาก“ห้วยคต”เป็น“ห้วยมงคล”ต่อมา พล.อ.วิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์มีดำริที่จะสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ซึ่งหล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชั้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร เททองหล่อองค์หลวงพ่อทวด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 และพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ สก ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ตั้งแต่นั้นมา

ปัจจุบันวัดห้วยมงคลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมากราบสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก.

ข่าวแนะนำ