กระทรวงทรัพย์ฯ ตั้งคณะทำงานพร้อมของบกลาง เร่งแก้ปัญหาช้างป่า

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายดิเรก จอมทอง ประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชน เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุด ในการแก้ปัญหาช้างป่าที่ออกจากป่าอนุรักษ์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานของรัฐ

นายดิเรก กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาล โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะทำงานให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า ตั้งเป้าลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของคนและช้างป่าในเวลาที่กำหนดให้ได้ โดยวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ประชุมครั้งแรก มีการรายงานร่างคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการแต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ช้างป่าในปัจจุบัน

พร้อมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับแก้ไขปัญหาช้างป่า จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า 2. โครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือพืชผลทางการเกษตร 3. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 4. โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วน 5. โครงการสร้างศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่า 15 แห่ง เพื่อจัดการและแยกช้างป่าที่มีพฤติกรรมเป็นอันตรายออกจากชุมชน

นายดิเรก กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานจะประชุมทุกสองสัปดาห์ ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน ตนได้ย้ำต่อที่ประชุมว่าการแก้ปัญหาช้างป่า ต้องสะท้อนจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและคณะทำงานควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อเรียกความศรัทธาจากประชาชน ให้เห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงต่อการแก้ปัญหาช้างป่าที่เรื้อรังมานานหลายปี.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา….รายงาน

ข่าวแนะนำ