ประจวบฯ นำร่อง 3 อำเภอ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมขอรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมรักษ์หัวหิน ชั้น 10 อาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบฯ มีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟัง

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ได้เลือกเป้าหมายอำเภอนำร่องในการผลักดันขอรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ จำนวน 3 อำเภอ คือหัวหิน ทับสะแก และบางสะพาน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันรับทราบนโยบายการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และบริบทของพื้นที่อำเภอหัวหิน, สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนและการติดตามผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า, แนวทางการขอประเมินรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, การนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมประเมินรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ เพื่อให้พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า มีความยั่งยืนและผลักดันให้เกิดการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ภายในปี 2567 เพื่อมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย และมีความยั่งยืนไม่มีผู้เสียชีวิตและสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า.

ข่าวแนะนำ