ประจวบฯ จัดกิจกรรมจิตอาสารอบเขตวังไกลกังวล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐานวังไกลกังวล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 โดยมีคุณหญิงผกาพันธ์ เทหะมาศ ผู้ดูแลวังไกลกังวล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองหัวหิน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมพิธี มีการประกอบพิธีเชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้นำชุมชน 16 ชุมชน ไปมอบต่อให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบเขตพระราชฐานวังไกลกังวล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันอาชีวศึกษาร่วมกันให้บริการประชาชน ได้แก่ การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทาน บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ บริการตัดผม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ พร้อมการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลหัวหิน ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม ตรวจวัดสายตา การรับบริจาคโลหิต กิจกรรมหมอสะอาด การแสดงดนตรี และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการกันเป็นจำนวนมาก.

ข่าวแนะนำ