ผู้นำท้องถิ่นร่วมกับ SVL จัดกิจกรรม “สร้างคน สร้างป่า สร้างพื้นที่สีเขียว”

ช่วงสายวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายวิโรจน์ ชูแก้ว รักษาราชการแทนนายอำเภอบางสะพาน, นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ, นายณรงค์ พลายน้อย นายก อบต.กำเนิดนพคุณ, นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก SVL Group, นายอุดม สดใส กรรมการผูัจัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด รวมถึงภาครัฐ ชุมชน โรงเรียน ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานเอสวีแอล กรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สร้างคน สร้างป่า สร้างพื้นที่สีเขียว” ที่วัดเขากะจิ หมู่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายอุดม สดใส เปิดเผยว่ากลุ่มธุรกิจเอสวีแอล มีนโยบายบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชนบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้โครงการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมได้เกิดขึ้นอีกครั้ง กับกิจกรรม “สร้างคน สร้างป่า สร้างพื้นที่สีเขียว” เพราะเอสวีแอลกรุ๊ปตระหนักดีถึงปัญหาสภาวะโลกร้อน และได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้หลากหลายแนวทาง โดยเฉพาะวิถีง่ายๆ เช่น รณรงค์ในการรักษาและสร้างพื้นที่สีเขียว, การแยกขยะเพื่อเป็นต้นทางในการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมีนายประสงค์ สมทรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนทองและโรงเรียนบางสะพานวิทยา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 100 คน

นายวิโรจน์ ชูแก้ว กล่าวว่า สำหรับโครงการ “สร้างคน สร้างป่า สร้างพื้นที่สีเขียว” ถือเป็นความร่วมมือที่ภาคเอกชน ร่วมส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอำเภอบางสะพาน ถือเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นความตั้งใจดีที่ทุกคนได้มาร่วมแรง ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ในวันนี้ สร้างการมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำความดี สร้างประโยชน์และร่วมกัน เพื่อพัฒนาอำเภอบางสะพาน.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ