สาธารณสุขเร่งควบคุมเชื้อ HPV สาเหตุมะเร็งปากมดลูกในเด็กช่วงเริ่มวัยเจริญพันธุ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และสถานีอนามัย นำเจ้าหน้าที่พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กนักเรียนอายุ 11 – 20 ปี ตามสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบฯ ที่เป็นช่วงกลุ่มเริ่มวัยเจริญพันธุ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในการเฝ้าระมัดระวังดูแลตนเองไม่ให้เจ็บป่วยติดเชื้อด้วยโรคไวรัสต่างๆ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อาทิ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ไข้เลือดออก และโรคโควิด – 19

นายอนุรัตน์ สงค์อินทร์ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กอายุระหว่าง 11 – 20 ปี ตามโครงการ 100 วัน 1 ล้านโดส สำหรับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบฯ มีเป้าหมาย 1,750 โดส ซึ่งวัคซีนได้ผ่านการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถมั่นใจในมาตรฐานได้ โดยจะต้องฉีดทั้งหมด 2 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มแรก 6 เดือน เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วสามารถป้องกันได้ ครอบคลุมไปถึงครบรอบตรวจคัดกรอง ส่วนช่วงกลุ่มวัยที่จะสามารถติดเชื้อ HPV ได้ คือช่วงวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 15 ปีเป็นต้นไป และช่วงของวัยเจริญพันธุ์ หรือถึงอายุประมาณ 45 – 50 ปี ซึ่งการติดเชื้อ HPV สามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ หรือติดเชื้อจากความไม่สะอาดของอวัยวะเพศ และจากสาเหตุปัจจัยอื่น อาการที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก คืออาการตกขาวมากผิดปกติ ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น

นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เปิดเผยว่า โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ขอขอบคุณเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และสาธารณสุขอำเภอเมือง ที่ให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดยมาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ ม.1 – 6 ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียน ป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคต ทั้งนี้โรงเรียนประจวบวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อยู่แล้ว.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ