ประจวบฯ พร้อมรับมือภัยแล้ง หลังคาดการณ์ปีนี้หลายพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรุนแรง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ปีนี้คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงในหลายพื้นที่ เนื่องจากปีที่แล้วปริมาณฝนตกสะสมตลอดทั้งปี น้อยกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ถึงร้อยละ 50 ทำให้แหล่งน้ำต้นทุนมีปริมาณน้อย ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 9 อ่างของจังหวัดประจวบฯ มีปริมาณน้ำรวมกันเพียง 175 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 35 ของความจุอ่าง น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณน้ำร้อยละ 60 ทำให้ขณะนี้โครงการชลประทานจังหวัดฯ จำเป็นต้องงดการส่งน้ำเพื่อการเกษตร และพยายามบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก เพื่อรอจนถึงช่วงฤดูฝนให้มีน้ำเพิ่มในอ่าง ขณะที่จังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยปัญหาแล้งอย่างเต็มที่ มีการวางแผนนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกพื้นที่รับทราบสถานการณ์น้ำ เพื่อร่วมกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเกษตรกร ขอให้วางแผนการใช้น้ำให้ดีเพื่อป้องกันผลผลิตได้รับความเสียหาย ส่วนพื้นที่อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อย ที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขณะนี้ได้มีการสำรวจแหล่งน้ำสำรองไว้แล้ว เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคนำชุดผลิตน้ำประปาฉุกเฉินไปติดตั้ง ผลิตน้ำประปาส่งเข้าสู่ระบบ ท่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนกรณีที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด พร้อมกันนี้ ได้ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอีกทางหนึ่ง เพื่อขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนเทียมทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและปริมาณน้ำฝนทั้ง 9 แห่งในจังหวัดประจวบฯ ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ดังนี้
1. เขื่อนปราณบุรี อ.ปราณบุรี ความจุเขื่อน 391,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อน 144,696 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 37.01 %
2. อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อ.หัวหิน ความจุอ่าง 9,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 2,085 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 21.95 %
3. อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อ.หัวหิน ความจุอ่าง 5,850 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 1,006 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 7.20 %
4. อ่างเก็บน้ำยางชุม อ.กุยบุรี ความจุอ่าง 41,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 12,770 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 31.07 %
5. อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อ.กุยบุรี ความจุอ่าง 11,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 4,075 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35.75 %
6. อ่างเก็บน้ำคลองบึง อ.เมืองฯ ความจุอ่าง 22,200 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 5,306 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23.90 %
7. อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน อ.เมืองฯ ความจุอ่าง 2,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 1,009 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 36.04 %
8. อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อ.ทับสะแก ความจุอ่าง ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 843 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 15.33 %
9. อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ อ.ทับสะแก ความจุอ่าง 10,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 1.478 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 14.21 %
จะเห็นได้ว่าเขื่อนปราณบุรี, อ่างเก็บน้ำยางชุม, อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น และอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน ยังมีปริมาณน้ำพอใช้ ส่วน อำเภอหัวหิน 2 แห่ง อำเภอเมืองฯ 1 แห่ง และอำเภอทับสะแก 2 แห่ง ปริมาณน้ำมีน้อย ถือว่าเป็นความเสี่ยง.

ข่าวแนะนำ