เทศบาลสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสยากไร้ทางสังคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางวรรณา ศรีจุฬางกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองประจวบฯ พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้ง 15 ชุมชน พร้อมกับมอบถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง และไข่ไก่ เป็นต้น

นายกมล แก้วเทศ กล่าวว่า คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพบปะพูดคุยและสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมว่ามีชีวิตความเป็นอยู่เป็นเช่นไร ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง จะได้ให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมมอบถุงยังชีพให้คนแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ทั้ง 15 ชุมชนๆ ละ 5 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ในการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในครั้งนี้เป็นการสำรวจพื้นที่ควบคู่ไปในตัวด้วย เพื่อตรวจดูว่าระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ระบบระบายน้ำ ถนนหนทางเป็นเช่นไร ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด หากเรื่องไหนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ ก็จะเข้าดำเนินการแก้ไขให้กับชาวบ้านทันที แต่ถ้าเรื่องไหนที่ต้องแก้ไขโดยใช้เงินงบประมาณ ก็ต้องใช้ระยะเวลาสักระยะ ขอให้ชาวบ้านอดใจรอ ขณะนี้เทศบาลได้ทำโครงการเสนอของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองไปแล้วประมาณ 20 โครงการ เพื่อที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนให้ชุมชนเขตเทศบาลทั้ง 15 ชุมชน ให้ได้มากที่สุด.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ