มูลนิธิเวชดุสิตฯ และ รพ.กรุงเทพหัวหิน ปรับปรุงห้องพยาบาล พร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้กับ ให้โรงเรียนที่ห่างไกล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้ไปปรับปรุงห้องพยาบาล พร้อมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสุขภาพที่ดี ในพื้นที่ห่างไกลให้กับโรงเรียนบ้านเนินพยอม และโรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร โดย นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีส่งมอบการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลโรงเรียนบ้านเนินพยอม ทั้งสองแห่ง โดยมี น.ส.ภรณ์ชนก ชัยหา รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม เป็นผู้รับมอบ

โรงเรียนบ้านเนินพยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีห้องปฐมพยาบาลที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ได้ชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ควรได้รับการปรับปรุง ส่วนที่โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร ไม่มีห้องพยาบาลไว้ให้บริการ จึงได้กั้นพื้นที่ของอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อให้มีพื้นที่ในการดูแลปฐมพยาบาลแก่นักเรียนที่เจ็บป่วยอย่างเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งโครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียนทั้งสองแห่ง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เพื่อส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพให้กับนักเรียน ตลอดจนคุณครู และบุคลากรในโรงเรียนบ้านเนินพยอมต่อไป.

ข่าวแนะนำ