บางสะพานน้อยเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด แห่งเดียวในประจวบฯ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย พ.ต.อ.ธฤต เรืองเดชา ผกก.สภ.บางสะพานน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ฝ่ายปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เข้าร่วมบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด กว่า 300 คน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายนิมิต วงษ์จินดา กล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ซึ่งอำเภอบางสะพานน้อย เป็นอำเภอเดียวที่เปิดศูนย์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มีชุดปฏิบัติการช่วยแนะนำการดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ให้การฟื้นฟู โดยใช้กระบวนการชุมชนบำบัดนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน

พ.ต.อ.ธฤต เรืองเดชา กล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 7 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกับคำสั่งอำเภอบางสะพานน้อย ที่ 423/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 มอบหมายให้ สภ.บางสะพานน้อย ดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานบูรณาการในการขับเคลื่อน ดังนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางสะพานน้อย สภ.บางสะพานน้อย สาธารณสุขอำเภอ รพ.บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการอื่นๆ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ