วิ่งอ่างพวงทุ่งขามครั้งที่ 2 ชิงถ้วยองคมนตรี รายได้สมทบกองทุนดูแลป่า

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) น.ส.จารีรัตน์ สุวรรณวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายพีรพัฒน์ มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการและพัฒนาระบบอ่างพวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ น.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ นายกสโมสรไลอ้อนส์หัวหิน / ประธานชมรมคนรักษ์อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมการแถลงข่าวโครงการวิ่งอ่างพวงทุ่งขาม Cross Country ครั้งที่ 2 Net Zero Emission ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมรับฟังที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจ จ.ประจวบฯ

จากที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 จัดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2565 ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นอ่างพวงแห่งแรกของแผ่นดิน จากพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีอ่างเก็บน้ำรวมทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อ่างเก็บน้ำเขากะปุก อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ซึ่งโครงการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวได้เปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 1.โครงการปลูกป่ารักษ์น้ำสืบสานพระราชปณิธาน โดยการปลูกป่าวนเกษตร ป่าไม้มงคลและป่าไม้สวยงาม 100 ไร่ ซึ่งได้ปลูกเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการดูแลรักษา ปลูกซ่อมเสริม 2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะประสานทุกภาคส่วน จัดแข่งขันวิ่ง ปั่นจักรยาน แคมป์ปิ้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา และสร้างรายได้ให้ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 3.โครงการขออนุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณจุดที่เสด็จทรงตรวจการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกรมศิลปากร ทั้งนี้ได้จัดตั้งชมรมคนรักษ์อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขามฯ เพื่อบริหารจัดการโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ ใช้หลักคิดว่า “จะใช้คนในพื้นที่ร่วมคิด คนในพื้นที่ร่วมทำ คนในพื้นที่ได้ประโยชน์”

สำหรับการจัดงานวิ่งเพื่อการกุศล โครงการวิ่งอ่างพวงทุ่งขาม Cross Country ครั้งที่ 2 นี้ สโมสรไลออนส์หัวหิน และชมรมคนรักษ์อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขามฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน จัดขึ้นเพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบเป็นกองทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 7 โรงเรียนในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำทุ่งขามฯ และอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย และสมทบกองทุนดูแลบำรุงรักษาพื้นที่การปลูกป่า 100 ไร่ ตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เป็นการสร้างคาร์บอนเครดิตให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อ่างเก็บน้ำทุ่งขามฯ เป็นที่รู้จักดีของนักกีฬาวิ่ง สร้างรายได้ให้ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

กำหนดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ที่อ่างเก็บน้ำทุ่งขามฯ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี แบ่งการวิ่งออกเป็นประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน ระยะทาง 11 กิโลเมตร และฟันรัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 และนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน สำหรับนักวิ่ง/เดินที่เข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเสื้อวิ่งและเหรียญรางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ช่องทางการลงทะเบียน งานวิ่งอ่างพวงทุ่งขามฯ ครั้งที่ 2 ระบบ Google Form https://forms.gle/su1EGRQAdgGuFLTq9 หรือเว็บไซต์ https://www.runlah.com/events/netzero2 สอบถามเพิ่มเติมที่ FB : https://www.facebook.com/thungkham.crosscountry2023 คาดว่าจะมีนักวิ่งจากทั้งประเทศเข้าร่วมงานนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคน.

ข่าวแนะนำ