ประจวบฯ คุมเข้มรถควันดำ ลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ตามมาตรการยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพฯ ถนนบายพาสชะอำ – ปราณบุรี ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มีนายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด น.ส.ทวีพร เพิ่มทวี ขนส่งจังหวัดประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตั้งด่านตรวจเข้ม ควบคุมรถควันดำ ตามมาตรการในการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดประจวบฯ ปี 2566 – 2567 และการติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัด เป็นไปตามข้อสั่งการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ปี 2567 และกลไลบริหารจัดการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 โดยจะลงพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ อย่างเข้มงวด.

ข่าวแนะนำ