เปิดบรรยายพิเศษ “Heart Life Talk หัวใจ ต้องใส่ใจ” ให้กับผู้สูงอายุในหัวหิน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ หมอหัวใจชะลอวัย โรงพยาบาลหัวหิน เปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Heart Life Talk หัวใจ ต้องใส่ใจ” มีผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุดอกลำดวน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กว่า 60 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายที่ห้องประชุมชั้น 2 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

การบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเผยแพร่ได้ 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3.ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 9 เรื่อง และคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

ทั้งนี้ นพ.พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ ได้ให้ความรู้ในเรื่องโรคหัวใจใครๆ ก็เป็นได้ ต้องรู้ก่อนจะสาย, ทำอย่างไร ถ้าไม่อยากเป็น, ทำอย่างไร หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางหัวใจ อาการโรคหัวใจ, โรคหัวใจที่อาจเกิดกับเราได้, เคล็ดลับปรับวิถิชีวิตให้ห่างไกลโรคหัวใจ, เคล็ดลับที่ทำให้หัวใจดีขึ้นกว่าเดิม ก่อนจะมีการซักถาม และตอบปัญหาโรคหัวใจและสุขภาพอื่นๆ รวมถึงแนวทางชะลอวัย ชะลอความเสื่อมสุขภาพด้วย.

ข่าวแนะนำ