55 ปี รร.บางสะพานวิทยาจัดวิ่งการกุศล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดโครงการวิ่งการกุศล “Bangsaphanwittaya Run” ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีของโรงเรียนบางสะพานวิทยา มีนายประมวล พงษ์ถาวราเดช สส.พรรคประชาธิปัตย์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ นายณรงค์ พรายน้อย นายก อบต.กำเนิดนพคุณ เข้าร่วม และมีนายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางสะพานวิทยา นายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ กล่าวว่าโครงการวิ่งการกุศล “Bangsaphanwittaya Run” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีและมีความสุข ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “สถาบันสอนให้เราได้ดี” รวมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

ในการจัดโครงการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 3.5 กิโลเมตร ระยะ 5.5 กิโลเมตร และระยะ 10.5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1,000 คน ได้รับความร่วมมือจากนายเกียง กิตติพงศ์ธกิจ ประธานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบางสะพานวิทยา นายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางสะพานวิทยา, กลุ่มเหล็กสหวิริยา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท เฟรซเชอร์ จำกัด, ร้านศึกษาภัณฑ์, ร้านกู๊ดแคร์, บริษัท มายด์ เจทีซี จำกัด, ร้านอนุวัตรอิเล็กทริค, บริษัท รุ่งทวี ๑๖๘ จำกัด และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ