ชุดปฏิบัติการค้นหาสำรวจเรือหลวงสุโขทัย ยังไม่พบกำลังพลที่สูญหายอีก 5 นาย

ความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย บริเวณจุดที่เรืออับปาง พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงขณะนี้เป็นวันที่ 6 แล้ว ชุดปฏิบัติการร่วมกองทัพเรือไทยและสหรัฐฯ บนเรือ Ocean Valor มีการดำน้ำ จำนวน 4 เที่ยว เพื่อสำรวจค้นหาชิ้นส่วนร่างของกำลังพลที่สูญหาย 5 นาย บริเวณทางเข้าประตู ทางเข้าห้องเครื่องจักรใหญ่จากทางท้ายเรือ สำรวจภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ ห้องเมสจ่า ห้องเสมียนพลาธิการ ยังไม่พบชิ้นส่วนร่างของผู้สูญหายติดอยู่ในเรือ ส่วนแผนการปฏิบัติต่อในวันพรุ่งนี้ จะมีการดำน้ำจำนวน 5 เที่ยว เพื่อปลดวัตถุอันตราย ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon และระบบตอร์ปิโดของเรือหลวงสุโขทัย โดยการดำเนินการปัจจุบันยังคงเป็นไปตามแผนที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ และจะยังไม่มีการกู้ซากเรือขึ้นมาทั้งลำแต่อย่างใด

พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า การปฏิบัติงานร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สำรวจ ตรวจสอบวัตถุพยานและหลักฐานมาประกอบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เรืออับปาง การค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ในเรือ การทำให้ยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ หมดความสามารถที่จะใช้งานต่อไป และการนำอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์บางอย่าง รวมถึงการเก็บกู้สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของกำลังพล สำหรับการปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐในครั้งนี้ จะยังไม่มีการกู้เรือทั้งลำขึ้นมาจากใต้น้ำ โดยการดำเนินการปัจจุบัน ยังเป็นไปตามแผนที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กองทัพเรือจะรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบในโอกาสต่อไป.

ข่าวแนะนำ