ประจวบฯ จัดวิ่งกันดุ๊ เสริมสุขภาพและท่องเที่ยว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งประประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” โดยมีนายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัด ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดิ์นันท์ นายอำเภอปราณบุรี นายราม สิงหโสภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบฯ นายนำลาภ อิ่มทั่ว นายก อบต.ปากน้ำปราณ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนักวิ่งและนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานมหาราช อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นสนามแรก ก่อนที่จะมีการส่งมอบไปอีกทั้ง 7 อำเภอ และระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาเกือบ 4 เดือน คาดว่าจะทำให้กระแสของการสร้างสุขภาพ การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง จังหวัดประจวบฯ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนของอำเภอปราณบุรี ที่ได้ร่วมกันเปิดสนามให้กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและสวยงาม ขอบคุณผู้รักสุขภาพ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมและหากมีโอกาส ขอเรียนเชิญไปยังอำเภออื่นๆ และระดับจังหวัดเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

ทั้งนี้ กิจกรรม RUN KHAN DO “วิ่งกันดุ๊” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดประจวบฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกาย ไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ เน้นให้มีความหลากหลายของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่เน้นชัยชนะ ไม่มีการแข่งขัน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอในพื้นที่ของจังหวัด ส่งเสริมการสร้างทีมและเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ทั่วภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล และหมู่บ้าน ในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในระดับอำเภอ และเป็นการสร้างกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในระดับอำเภอ จำนวน 8 ครั้ง และจังหวัด 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม 2567 อำเภอปราณบุรีเป็นครั้งแรกในเส้นทางเลียบชายหาดที่สวยงาม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนในเขตพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน หลังจากจบการแข่งขันได้มอบธงกิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” ให้กับนายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในสนามต่อไปในวันที่ 6 มีนาคม 2567 พร้อมกันที่วัดทุ่งประดู่ เวลา 16.00 น. มีการวอร์มร่างกายเวลา 16.30 น. เริ่มวิ่งจริง 17.00 น. ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร จากนั้นจะมีการมอบธงให้อำเภอสามร้อยยอด ที่จะจัดกิจกรรมเป็นอำเภอถัดไป.

สมบัติ ลิมปจีระวงษ์ / ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

ข่าวแนะนำ