ผู้นำชุมชนเข้าพบร้านค้า รับซื้อปาล์มมะพร้าว ยางพารา หลังมีคนแจ้งของหายหลายราย

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ไกรนรา ปลัดป้องกัน นายขุนพล งามคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ตลอดจนขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน หลังจากได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ว่าถูกลักขโมยผลิตผลทางการเกษตร ทั้งปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว จึงได้บูรณาการร่วมกับ สภ.บางสะพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในแต่ละตำบล เข้าพบร้านค้าที่รับซื้อทั้งหมด 10 ร้าน ได้แก่ ลานปาล์มบ้านชะม่วง หมู่ 3 ต.พงศ์ประศาสน์, บริษัททองมงคลอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์, ร้านพลอยการยาง หมู่ 8 ต.พงศ์ประศาสน์, ร้านอู๊ดค้ามะพร้าว หมู่ 8 ต.พงศ์ประศาสน์, บริษัทลานปาล์มมิตรเจริญ หมู่ 10 ต.ทองมงคล, ร้านเล็กการยาง หมู่ 2 ต.ทองมงคล, ร้านติ๊กค้ามะพร้าว หมู่ 2 ต.ทองมงคล, ร้านอุ้มการยาง หมู่ 2 ต.ทองมงคล, ร้านเล็กค้ามะพร้าว หมู่ 6 ต.ทองมงคล, ร้านกุหลาบค้ามะพร้าว หมู่ 2 ต.ทองมงคล

ทุกร้านที่เข้าพบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยให้ทุกร้านติดตั้งกล้องวงจรปิด ครอบคลุมทางเข้าออกให้เห็นชัดเจน จัดทำบัญชีซื้อขายในแต่ละราย โดยมีรายละเอียดของผู้ขาย เจ้าของสวน เบอร์โทรศัพท์ การรับซื้อผลผลิตดังกล่าว ให้บุคคลที่มาขายแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ ให้ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการรับซื้อ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่รับซื้อพืชผลทางการเกษตรที่ผิดกฎหมาย ทั้งภาษาไทย เมียนมา และมอญ และใส่เบอร์โทรศัพท์สายตรวจประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสวนนำพืชผลทางการเกษตรไปขายเอง หรือมีแบบฟอร์ม หรือหนังสือมอบให้บุคคลอื่นไปขายแทน โดยมีชื่อนามสกุลเจ้าของสวนและคนขายแทน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรณีสงสัยว่าผลผลิตที่นำมาขายผิดกฎหมาย ให้ตรวจสอบกับเจ้าของสวน เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของจริง และหากไม่สามารถแสดงที่มาได้ ให้ปฏิเสธการรับซื้อ

นายสุทิน กล่าวอีกว่าจะเข้าพบร้านค้าที่รับซื้อยางพารา รับซื้อมะพร้าว รับซื้อปาล์มให้ครบทุกร้านในเขตอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามในกรณีที่คนนำของไปขาย ให้สอบถามแน่ชัดก่อนว่าเป็นเจ้าของสวนหรือไม่ เพื่อปิดช่องทางการขายของผู้ที่ลักขโมยนำไปขายได้ พร้อมทั้งกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ตั้ง อปพร. ในพื้นที่ ร่วมกันตรวจตราให้ถี่ขึ้นทุกพื้นที่ในเขตอำเภอบางสะพาน.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ