เตรียมจัดประมงไทยฟิชชิ่งบางสะพาน ใช้จุดตกปลาที่เรือสุโขทัยอับปาง เป็นสนามแข่งขัน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน น.ส.พัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันแถลงข่าว THAILAND amazing งานส่งเสริมการท่องเที่ยว “ประมงไทยฟิชชิ่งบางสะพาน ครั้งที่ 2 ปี 2567” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 – 2570 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอาหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอบางสะพาน ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน สมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือข่ายชาวประมงบางสะพาน วิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน กลุ่มเรือตกปลาบางสะพาน อบต.แม่รำพึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบฯ และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กลุ่มเหล็กสหวิริยา เอสวีแอลกรุ๊ป ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแข่งขัน “ประมงไทยฟิชชิ่งบางสะพาน ครั้งที่ 2” ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ ลานขึ้นลงเรืออ่าวเทียน พื้นที่บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งเป็น SOFT POWER ที่สำคัญของจังหวัดและทรัพยากรทางทะเลของท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐมีการทำงานร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภายในงานมีร้านอาหารที่ทำเมนูจากเนื้อปูม้า ที่เป็นสินค้าเด่นของชุมชน มีการรักษาความสดของปลาที่ได้จากการตก และสาธิตการแล่ปลา มีตลาดให้สามารถนั่งเล่นชิลล์ๆ ริมอ่าวเทียน การแสดงตนตรี และสามารถซื้อสินค้าของฝากได้สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งการแข่งขันตกปลาเป็นกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น โดยกลุ่มเรือตกปลาบางสะพาน วิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมตกปลา สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณโทนี่ บอย ประธานกลุ่มเรือตกปลาบางสะพาน โทร.089 – 4515451 ซึ่งนักกีฬาตกปลาที่สมัครมีสิทธิลุ้นรับรางวัลใหญ่ จากการจับฉลากภายในงานอีกด้วย

คุณโทนี่ บอย ประธานกลุ่มเรือตกปลาบางสะพาน กล่าวว่า บางสะพานเป็นจุดสำคัญสำหรับนักตกปลา เพราะมีซั้งไม้ไผ่ที่ชาวบ้านไปทำไว้เพื่ออนุรักษ์ให้ปลาเข้ามาวางไข่ จะมีปลาหลากหลายชนิดมาก ซึ่งที่อื่นไม่มี และเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์มาก นอกจากนี้ยังมีจุดตกปลาแห่งใหม่อีกแห่ง คือ จุดตกปลาเรือรบหลวงสุโขทัย ที่กองทัพเรือได้ทำการปลดอาวุธและวัตถุอันตราย รวมทั้งเสากระโดงเรือออกแล้ว ตอนนี้มีปลาเข้ามาอาศัยจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปตกปลาได้หลากหลายชนิด เชื่อว่าจะมีนักกีฬากว่า 300 คนที่เข้ามาร่วมการแข่งขัน.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ