นายก อบต.ห้วยยาง สั่งระดมรถน้ำช่วยชาวบ้าน บรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายก อบต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพิจิตรศักดิ์ สุวรรณโมลี รองนายก อบต.ห้วยยาง จ.อ.นิคม พิมพ์วงค์ษา ปลัด อบต.ห้วยยาง พ.อ.อ.ฉัตรชัย สวียานนท์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยกันลงพื้นที่บริการน้ำอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่แห้งขอด มีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,000 ครอบครัว

ทั้งนี้สาเหตุจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะปราง ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ 4 และหมู่ 13 ต.ห้วยยาง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีประชาชนใช้อุปโภคบริโภค 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2, 4, 6, 7 และ 13 แหล่งน้ำแห้งขอด ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภค รวมถึงอ่างเก็บน้ำแพรกขวา โครงการแก้มลิงแพรกขวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก็แห้งจนเห็นสะดืออ่าง

นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายก อบต.ห้วยยาง กล่าวว่าที่ผ่านมาตำบลห้วยยางไม่มีฝนใหญ่มานาน ซึ่งภูเขากับทะเล ห่างกันประมาณ 7 กิโลเมตรเท่านั้น ต.ห้วยยาง จึงขาดแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบหลายหมู่บ้าน โดย อบต.ห้วยยาง ได้จ้างรถเอกชน รวมถึงรถน้ำของ อบต.ห้วยยาง กว่า 10 คัน วิ่งนำน้ำไปบรรจุใส่ในหอถังประปาหมู่บ้าน วันละประมาณ 300,000 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ไม่ให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค ซึ่ง อบต.จะเป็นผู้ออกค่าไฟฟ้าในการจ่ายน้ำให้ชาวบ้านและไม่ให้เก็บค่าน้ำชาวบ้าน ให้ชาวบ้านใช้น้ำฟรี เพื่อบรรเทาชาวบ้านจนกว่าจะพ้นวิกฤติภัยแล้ง โดยมีการดำเนินการมากว่า 1 อาทิตย์แล้ว.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

ข่าวแนะนำ