ข่าวสังคม

เอสวีแอลกรุ๊ป นำโดยส่วนการบุคคล พร้อมทีมสื่อสารองค์กร ร่วมเปิดบูธโปรโมทองค์กร ในโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2567 โดยร่วมพูดคุยและแนะนำ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์, กลุ่มพรอพเพอร์ตี้ และกลุ่มนิวเวนเจอร์ (การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ) ให้กับคณะอาจารย์ และน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้รับทราบความเป็นมา พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการทำงาน เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ การเตรียมตัวในการฝึกงานและร่วมงานกับเอสวีแอลกรุ๊ปในอนาคต มีคณะอาจารย์และน้องๆ นักศึกษา ร่วมเยี่ยมชมบูธกันอย่างคึกคัก ที่อาคารของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ