นักวิ่งนับพันคนเริงร่า พากัน “วิ่งกันดุ๊” สนาม 4 รอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่า หัวหิน

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” สนามที่ 4 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มีนายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัด นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินพร้อมด้วยนักวิ่งกว่า 2,000 คน เข้าร่วมวิ่งรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่าจำนวน 2 รอบ ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ กล่าวว่าการจัดกิจกรรม Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” อำเภอหัวหินในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นสนามที่ 4 ของกิจกรรม ก่อนที่จะมีการส่งมอบต่อไปยังอำเภออื่น ๆ รวม 8 อำเภอ และระดับจังหวัด ในระยะเวลาเกือบ 4 เดือน คาดว่าจะทำให้กระแสของการสร้างสุขภาพ การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง จังหวัดประจวบฯ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนของอำเภอหัวหิน ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและสวยงาม ขอบคุณผู้รักสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมและหากมีโอกาส ขอเรียนเชิญไปยัง Track ต่างๆ ในอำเภออื่นๆ และระดับจังหวัดเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

ทั้งนี้ กิจกรรม RUN KHAN DO “วิ่งกันดุ๊” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดประจวบฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกายส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอในพื้นที่ของจังหวัด ส่งเสริมการสร้างทีมและเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ทั่วภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลและหมู่บ้าน ในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในระดับอำเภอ และเป็นการสร้างกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในระดับอำเภอ จำนวน 8 ครั้ง และจังหวัด 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม 2567 สำหรับอำเภอหัวหิน เป็นสนามที่ 4 เส้นทางรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก หลังจากจบการวิ่งแล้วได้มีพิธีมอบธงกิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” สนามที่ 5 ให้กับอำเภอกุยบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งต่อไป.

ข่าวแนะนำ