เอสวีแอลกรุ๊ป จัดโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง มอบรายได้ให้ชุมชน

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ของเอสวีแอลกรุ๊ป (SVL Group) ส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะในองค์กร และร่วมกันส่งมอบขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว อลูมิเนียม ขยะพลาสติก ฯลฯ ที่พนักงานได้คัดแยกประเภทแล้ว นำมาบริจาคในโครงการ “ขยะสร้างสุข” ที่เอสวีแอลกรุ๊ปรณรงค์และตั้งใจลดปริมาณขยะ สร้างความตระหนักให้พนักงาน สนใจและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากภายในสู่ภายนอกองค์กร โดยขยะดังกล่าวจะส่งต่อให้กับชุมชน หมู่ 4 บ้านละหาน และหมู่ 2 บ้านนาผักขวง ซึ่งผู้นำชุมชน ทั้งสองหมู่จะรวบรวมขยะและนำไปขาย เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับบริจาคขยะจากพนักงานและนำไปมอบให้ชุมชนต่อเนื่องทุกเดือน และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา เอสวีแอลกรุ๊ปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ของชุมชน และรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมดูแลชุมชน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน.

ฟิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ