นักปั่นร่วมปั่น…พิทักษ์ปู ชมความงามของทะเลอ่าวไทย จ.ประจวบฯ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2567 ที่ลานมหาราช ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาโครงการปั่นจักรยานการกุศล‘Bike for Crab 2024’ปั่น…พิทักษ์ปู มีว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี พลตรีนิรินธน์ ปุณโณทก ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบฯ น.ส.จิราวรรณ บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ นายนำลาภ อิ่มทั่ว นายก อบต.ปากน้ำปราณ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ นายสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าวนอุทยานปราณบุรี นายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และนักกีฬาจักรยานกว่า 300 คน ร่วมปั่นผ่านจุดเช็คอินของจังหวัด สัมผัสกับความงดงามของทะเลอ่าวไทย ระยะทางไปกลับ 60 กิโลเมตร เริ่มจากลานมหาราช – ถ้ำพระยานคร สามร้อยยอด สิ้นสุดยังลานมหาราช ปากน้ำปราณ ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย โดยก่อนปล่อยตัวนักกีฬาได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้า – ปูลาย 800 ตัว ลงสู่ท้องทะเลปราณบุรีด้วย

นายศรัณยู ชเนศร์ ประธานโครงการปั่นฯ กล่าวว่า โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปูม้า ซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ผู้คนนิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ความต้องการบริโภคปูม้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดโครงการปั่นจักรยานการกุศล ครั้งที่ 6 ขึ้น ภายใต้ชื่อ‘Bike for Crab 2024’ปั่น…พิทักษ์ปู เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการธนาคารปูในชุมชน ทำให้เกิดการขยายพันธ์ุประชากรปูม้าเพิ่มมากขึ้น สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของปูม้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชาวประมง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยการออกกำลังกาย และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบฯ มากยิ่งขึ้น เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ทต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดประจวบฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น.

ข่าวแนะนำ