ผู้ว่าฯ ประจวบฯ น้อมนำพระราชดำริขับเคลื่อนโครงการ“เอามื้อสามัคคี”รณรงค์ปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เปิดจวนผู้ว่าฯ จัดกิจกรรม“เอามื้อสามัคคี”สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล, นายองครักษ์ ทองนิรมล, นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัด, นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และร่วมกันสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนกระบวนงานที่ 1 ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ได้ปลูกผักเป็นตัวอย่างในลักษณะ“ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง”เพื่อร่วมกันสร้างกระแสปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อให้มีคลังอาหาร โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้เป็นประโยชน์ เน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งนี้กิจกรรม“เอามื้อสามัคคี”สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการขับเคลื่อนการน้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างให้ชุมชนเกิดความสนใจที่จะปลูกผักเพื่อบริโภคเอง ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง กินอร่อย สร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยาก ปลูกแล้วครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี.

ข่าวแนะนำ