ผู้ว่าประจวบฯ นำนักวิ่งนับพันคน “วิ่งกันดุ๊” สนาม 6 คึกคักรอบอ่าวมะนาว

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” สนามที่ 6 ที่สโมสรกองบิน 5 อ่าวมะนาว อำเภอเมืองประจวบฯ มีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ, นายองครักษ์ ทองนิรมล, นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัด นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบฯ นาวาอากาศเอก พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ผู้บังคับการกองบิน 5 นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอเมืองประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนักวิ่งกว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรอบอ่าวมะนาวท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ซึ่งหลังจบการวิ่งแล้ว ได้มีพิธีมอบธงกิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” สนามที่ 7 ให้อำเภอบางสะพาน เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

กิจกรรม RUN KHAN DO “วิ่งกันดุ๊” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดประจวบฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอในจังหวัด ส่งเสริมการสร้างทีมและเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ทั่วภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล และหมู่บ้าน ในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในระดับอำเภอ และเป็นการสร้างกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในระดับอำเภอ จำนวน 8 ครั้ง และจังหวัด 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยสนามครั้งต่อไป Track 7 กิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่ง กัน ดุ๊“ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ที่ อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์.

ข่าวแนะนำ