เทศบาลเมืองประจวบฯ จัดงานสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบฯ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นายธนวัฒน์ เรืองเดช รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ นายวันชัย เหี้ยมหาญ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ประจวบฯ พ.ต.ต.เชษฐ์ จำปาหอม สารวัตรชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ถนนเลียบชายทะเล ไร้แอลกอฮอล์” ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมรับฟัง พร้อมชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

นายกมล แก้วเทศ กล่าวว่า เทศบาลเมืองประจวบฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรและสนุกสนานรื่นเริงตามประเพณีท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ กระตุ้นให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์อย่างมีสติ ปราศจากแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชนชาวประจวบฯ แต่งชุดไทยทำบุญตักบาตรพร้อมกัน ณ สะพานสราญวิถี ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ และเล่นสาดน้ำร่วมกันที่ถนนเลียบชายทะเล ในวันสงกรานต์ที่ 13 เมษายน นี้

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมมหาสงกรานต์ที่เทศบาลเมืองประจวบฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นในปีนี้ จึงเป็นการขับเคลื่อนคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวจังหวัดประจวบฯ เป็นการสร้างเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สื่อให้ประชาชนรับทราบถึงพื้นที่อัตลักษณ์สำคัญของอำเภอเมืองประจวบฯ และส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความเก่าแก่ของชุมชนและวิถีชีวิตของประชาชนชาวประจวบฯ ที่มีความเรียบง่าย มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดโยงกับพุทธศาสนา ที่สำคัญจุดขายทางการท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอเมืองฯ คือความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ความเรียบง่าย ความสงบ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ททท.ประจวบฯ จึงขอชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์ สุขทันทีที่เที่ยวประจวบคีรีขันธ์.

ข่าวแนะนำ