ธรรมนัสตรวจด่านสิงขร พร้อมเป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน

วันที่ 7 เมษายน 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการศูนย์ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ“ด่านสิงขร” ที่ห้องประชุม อาคารพรมแดนด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ มีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ด่านผ่อนปรนพิเศษ ยังไม่ใช่ด่านผ่านแดนถาวร ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งบริเวณขนถ่ายสินค้า (No man land) เป็นพื้นที่อ้างสิทธิระหว่างไทย – เมียนมา มีความแออัดในการขนถ่ายสินค้า และไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสุขอนามัย รวมถึงมีความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการร่วมกัน และให้กระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม การกำหนดพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะสามารถใช้กฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพได้

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านพรมแดนด่านสิงขร รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ทั้งสองประเทศมีความพร้อมในการเปิดด่าน ซึ่งในวันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการนำสินค้าภาคการเกษตรเข้ามาสู่ราชอาณาจักร โดยเฉพาะสินค้าประมง จึงมอบหมายกรมประมงและองค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นตลาดตรวจรับสินค้าภาคการเกษตรอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหา โดยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด อีกทั้งเร่งพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรให้หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นโมเดลต้นแบบ ทั้งภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอื่นๆ และจะนำเสนอ ครม. ในภาพรวมต่อไป.

ข่าวแนะนำ