วัดไร่ใน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต 10 – 18 เมษายนนี้

วันที่ 10 เมษายน 2567 พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี จ.ประจวบฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดไร่ใน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ มีพระครูผาสุกวิหารการ เจ้าคณะอำเภอทับสะแก เจ้าอาวาสวัดอ่างสุวรรณ พระครูสมุห์ภักดี กิตติวณโณ เจ้าอาวาสวัดไร่ใน พร้อมคณะสงฆ์ นายวันเฉลิม ฮกชุน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบฯ นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก นายก อบต.แสงอรุณ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี

พระครูสมุห์ภักดี กิตติวณโณ เจ้าอาวาสวัดไร่ใน กล่าวว่าวัดได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2567 (รวม 9 วัน 9 คืน) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมทำบุญอุปถัมภ์ บำรุงกิจการพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม อันจะส่งผลทำให้ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ภายในอุโบสถวัดไร่ใน มีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ ผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ลายปูนปั้นเป็นศิลปะสมัยอยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย มีพระนามว่า “พระพุทธกาญจนจารีสุโข” มีความศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาได้ที่วัดไร่ใน จนถึงวันที่ 18 เมษายนนี้.

ข่าวแนะนำ