ททท.ประจวบฯ ร่วมเวทีรับฟังผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ประจวบฯ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบฯ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับนายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบฯ นายอัครวินท์ โฆษิตชัยวัฒน์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดประจวบฯ ร่วมกิจกรรม YEC Prachuap New Gen 2024 ที่โรงแรมจีหัวหิน รีสอร์ทแอนด์มอลล์ จ.ประจวบฯ โดยกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ประจวบฯ ภายใต้หอการค้าจังหวัดประจวบฯ ได้รับสมาชิกนักธุรกิจรุ่นใหม่พร้อมทั้งให้สมาชิกใหม่แบ่งกลุ่มนำเสนอโมเดลและแผนบริหารธุรกิจ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของคนรุ่นใหม่จังหวัดประจวบฯ ถึงแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ทั้งนี้ได้ให้ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการ ททท.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดประจวบฯ และสมาชิกหอการค้าจังหวัด ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินแผนธุรกิจของแต่ละกลุ่ม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือว่าเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป.

ข่าวแนะนำ