ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี จัดกิจกรรมสายลับจับปู พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายคมสัน หงภัทรคีรี ผู้จัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เปิดประสบการณ์กับกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมสอดแทรกองค์ความรู้เรื่องป่าชายเลนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตผ่านกิจกรรม “สายลับจับปู” ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกลุ่มของปูแสม ซึ่งเป็นปูกลุ่มเด่นที่พบในพื้นที่ป่าชายเลน โดยเป็นกลุ่มปูที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารและหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ อีกทั้งยังเป็นอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น นก ลิง ปลา และ งู เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้วิธีการจับปูแสม ผ่านการใช้เบ็ดตกปู เป็นภูมิปัญญาของชุมชนในการจับปูแสมอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถจับปูแสมได้จำนวนมาก อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องการจัดจำแนกปูแสมชนิดเด่นในพื้นที่ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี พร้อมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ จากศูนย์ฯสิรินาถราชินี ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี หรือโทร 032 – 632255 หรือ 086 – 6077712

สำหรับศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน จากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า – คลองคอย ต.ปากน้ำปราณ เดิมเป็นพื้นที่สัมปทานนากุ้ง ในช่วงปี พ.ศ.2524 – 2539 ป่าผืนนี้ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินอำเภอปราณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2539 ศูนย์ฯ แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 และดำเนินการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเปิดให้เที่ยวชมและเรียนรู้พื้นที่ระบบนิเวศ มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งมีการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวระหว่างวนอุทยานปราณบุรี แม่น้ำปราณบุรี และศูนย์ฯ แห่งนี้.

ข่าวแนะนำ