ประจวบฯ จัดเข้าวัดวันธรรมสวนะ หิ้วตะกร้า อิ่มศรัทธา

วันที่ 17 มิถุนายรน 2566 นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์ ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ทำบุญ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต และฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย นำพาไปสู่ความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพาครอบครัวและบุตรหลานร่วมตักบาตร ทำบุญ ถวายภัตตาหาร เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งอุดหนุนสินค้าชุมชนในละแวกวัดได้อีกด้วย.

ข่าวแนะนำ