โรตารีรอยัลหัวหิน สถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2566 – 2567 ช่วยเหลือสังคมเกือบสองล้านบาท

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2566 – 2567 และนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมเป็นประธานในพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ และสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปี 2566 – 2567 ที่โรงแรมอมารีหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ มร.ริชาร์ด มีเดอร์ส ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เหล่ามวลมิตรโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย

สโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน เป็นองค์กรการกุศลที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 55 คน จาก 16 เชื้อชาติที่มาพำนักในเขตอำเภอหัวหินและใกล้เคียง เป็นองค์กรที่ให้บริการช่วยเหลือสังคมโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่สนับสนุนความเข้าใจอันดีระหว่างกันในโลกแห่งไมตรีจิตและสันติภาพ ด้วยมิตรภาพของการเป็นผู้นำทางธุรกิจ วิชาชีพและชุมชน ซึ่งคณะกรรมการสโมสรในรอบปีที่ผ่านมา นำโดยอดีตนายกฟิล ลอเรนซ์ นายกสโมสรและกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2565 – 2566 ที่ได้อุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ จัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในเขตอำเภอหัวหิน ถึง 26 โครงการในปีที่ผ่านมา ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นมากกว่า 1.8 ล้านบาท เช่น การบริจาคเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 400,000 บาท ให้แผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลหัวหิน, ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกับเพจอีจัน กว่า 700,000 บาท เพื่อช่วยสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ อำเภอหัวหิน, ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน จัดทำโครงการอบรมผู้ฝึกสอนเพื่อเอาชีวิตรอดทางน้ำชาวไทย และนักเรียนต้นแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย ใช้งบประมาณเกือบ 200,000 บาท, ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์, สมทบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และอีกหลายๆ โครงการ

ผู้ว่าการภาค ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์ ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เฮลมุท เชพเพอร์ส นายกสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน มร.สเตฟาน นอตัน นายกสโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ และนายณัฐพล พรรณจ้อย นายกสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ดและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ขอบคุณอดีตนายกทั้งสามสโมสร สำหรับการดำเนินงานอย่างยอดเยี่ยมที่ผ่านมา ตลอดจนมวลมิตรชาวโรแทเรียน และเชื่อมั่นว่าจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านตามอุดมการณ์แห่งโรตารี จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานบริการช่วยเหลือสังคมต่อไป ซึ่งจะสามารถนำพาสโมสรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เฮลมุท เชพเพอร์ส นายกสโมสรโรตารีรอยัลหัวหินคนใหม่ มร.สเตฟาน นอตัน นายกสโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ และนายณัฐพล พรรณจ้อย นายกสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และกล่าวชื่นชมสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อหัวหินอย่างมากมายตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ทั้งร่วมขานรับนโยบายของเทศบาลเมืองหัวหินมาตลอด ทั้งกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทำให้เมืองหัวหินเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย ปลอดภัย โดยเฉพาะโครงการที่ทำร่วมกันในปีที่ผ่านมา การอบรมผู้ฝึกสอนเพื่อเอาชีวิตรอดทางน้ำชาวไทย และนักเรียนต้นแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งตนและฝ่ายบริหารจะผลักดันให้เมืองหัวหินเจริญขึ้น เป็นห้องทำงานของโลกที่ชาวไทยและต่างชาติมาอยู่อาศัยรวมกัน ซึ่งเทศบาลยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสโมสรโรตารีรอยัลหัวหินในอนาคต.

ข่าวแนะนำ