เริ่มแล้ว งานผลไม้และของดีตะนาวศรีคีรีขันธ์ กระตุ้นเศรษฐกิจประจวบฯ

ช่วงค่ำวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานผลไม้และของดีตะนาวศรีคีรีขันธ์ ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบฯ โดยมีนายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับ ท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมชมงานและเดินซื้อสินค้าทางเกษตรและผลไม้จากบูธร้านค้าต่างๆ ภายในงาน

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของจังหวัดประจวบฯ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของสถาบันเกษตรกร ผู้ผลิตขบวนการสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรกรในจังหวัดประจวบฯ ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรให้กระจายสู่ผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เป็นการสร้างโอกาสอย่างแท้จริงให้กับเกษตรกรผู้ผลิตและประชาชนผุ้บริโภค และเป็นการจัดหาสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลไม้และสินค้าเกษตรจำนวน 54 ร้านค้า เป็นผลผลิตจากทั้ง 8 อำเภอที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนำมาจำหน่ายตลอดทั้ง 9 วันของการจัดงาน อาทิ สับปะรดสยามโกลด์ มะพร้าว ทุเรียน อินทผลัม ขนุน มังคุด กล้วย เงาะ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้และพืชผักปลอดสารพิษต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการบนเวทีกลางในทุกค่ำคืน เพื่อสร้างสีสันภายในงาน การแข่งขันกินผลไม้ 5 ชนิด การเล่นเกมแจกรางวัล สาธิตสินค้าผลไม้อัตลักษณ์ประจวบฯ เสวนาของดีเมืองประจวบคีรีขันธ์ การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น การประกวดธิดาปศุสัตว์จำแลง พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการเพาะปลูกพืชทุกชนิด จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมงานดังกล่าวได้ ระหว่างวันที่ 19 – 27 กรกฎาคม รวม 9 วัน ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัด.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ…รายงาน

ข่าวแนะนำ