อุทยานเขาสามร้อยยอด ประกอบพิธีบูชาหลวงพ่อพุทธเมตตา

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (สบอ.12) นครสวรรค์ นายโสภณ ทองไสย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นายพงศธร พร้อมขุนทด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) นายกิตติศักดิ์ สมศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบฯ เจ้าหน้าที่อุทยานเขาสามร้อยยอด เจ้าหน้าที่วนอุทยานเขาตาม่องล่าย เพจอีจัน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธีบูชาหลวงพ่อพุทธเมตตา ซึ่งจัดสร้างโดยพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ อัญเชิญมาประดิษฐานที่หาดสามพระยา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว พระครูบาเจ้าบุญชุ่มได้เดินทางมายังหาดสามพระยา และได้พูดคุยกับ นายพงศธร พร้อมขุนทด ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด (ปัจจุบันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) นายธงชัย ทองสุข หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติย่อย (หาดสามพระยา) และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โดยท่านได้ตั้งใจจะนำพระพุทธรูปบูชามาประดิษฐานที่หาดสามพระยา หลังจากนั้นเมื่อเดือนธันวาคม 2565 พระครูบาเจ้าบุญชุ่มจึงได้ให้เลขาฯ ติดต่อกลับมาและมอบหลวงพ่อพุทธเมตตาเพื่อมาประดิษฐานที่หาดสามพระยา ดั่งที่ท่านได้กล่าวไว้ ในวันนี้อุทยานฯ จึงได้ทำพิธีบูชาขึ้น พร้อมกับปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา จากโพธิมณฑลแดนแห่งการตรัสรู้ โดยมีพลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ (แพทย์ผู้ถวายการรักษาในหลวง ร.9) ผู้ซึ่งได้รับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา มาจากวัดไทยพุทธคยา – อินเดีย เป็นผู้ปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้เข้าร่วมในพิธี.

ข่าวแนะนำ