อุทยานหาดวนกร ฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อดูแลนักท่องเที่ยว

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 น.ส.เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่ปฏิบัติงานประจำชุดกู้ชีพกู้ภัยและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวม 13 นาย เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ (LIFE GUARD) BEACH LIFE GUARD ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม ที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร โดยมีทีมผู้ฝึกสอนจากสถาบัน Scuba Schools International : SSI, Super Dive Thailand และศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม ต้องผ่านการทดสอบร่างกายทั้งในสระว่ายน้ำและทะเล ได้แก่ 1.การทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการว่ายน้ำโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในระยะ 400 เมตร ทั้งในสระว่ายน้ำและในทะเล ในเวลาที่กำหนด 2.การทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยการ “วิ่งว่ายวิ่ง” โดยวิ่งในระยะ 200 เมตร ต่อด้วยการว่ายน้ำทะเล ระยะ 200 เมตร และวิ่งต่ออีก 200 เมตร ในเวลาที่กำหนด 3.การดำน้ำในระยะ 25 เมตร โดยการทดสอบทั้งสามแบบเป็นบททดสอบตามสถานการณ์ที่ Beach Lifeguard จะต้องพบเจอในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ผู้ที่จะเป็น Beach Lifeguard ได้จะต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง และผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่กำหนด

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ทั้งในสระน้ำและในทะเล ได้แก่ 1.การเรียนรู้การว่ายน้ำในท่าต่างๆ การลอยตัวในท่าต่างๆ การฝึกควบคุมลมหายใจ ไม่ให้ร่างกายเหนื่อยจนเกินไป 2.เรียนรู้วิธีการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การป้องกันการกอดรัด การจัดท่าต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บซ้ำซ้อน การยกเคลื่อนย้ายโดยมีอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆ เข้ามาประกอบ 3.เรียนรู้และฝึกใช้ Stand Up Paddle Boarding หรือ SUP Board และการใช้กระดานโต้คลื่นกู้ภัย (Rescue Surfboard) ประกอบในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำการฝึกว่ายน้ำในท่าต่างๆ การฝึกการเข้าช่วยเหลือโดยมีอุปกรณ์ Rescue tube

โดยในช่วงการฝึกอบรมมีการจำลองเหตุการณ์ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในทะเล ซึ่งเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นที่มีคนมาแจ้งเหตุ จนสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนั้น ผู้อบรมได้แบ่งงานเป็นทีมและใช้เวลาไปเพียง 12 นาที และในโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกรทั้ง 13 นาย สามารถผ่านการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรได้รับการออกบัตร BEACH LIFE GUARD จากสถาบัน Scuba Schools International : SSI ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร วางเป้าหมายต้องเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล สามารถช่วยเหลือ และดูแลชีวิตนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติหาดวนกรได้.

ข่าวแนะนำ