ข่าวสังคม

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “พีพีพี คืนสุขภาพสายตาให้พี่น้องชาวชุมชน” หมู่ 3 บ้านช้างแรก และหมู่ 5 บ้านหินปิด โดยมี ธิรวัฒน์ สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก พร้อมด้วยธนวัฒน์ ชื่นชอบทรัพย์ กำนันตำบลช้างแรก และคณะผู้นำชุมชน ร่วมเป็นจัดโครงการนี้ เพื่อให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาด้านสายตา เข้ารับบริการตรวจวัดสายตา ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านช้างแรก เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันที่ดีกว่าเดิม

ทั้งนี้บริษัท พีพีพีฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ที่มุ่งเน้นอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

มานพ ฟูเฟื่อง….รายงาน

ข่าวแนะนำ