กลุ่มสตรีหนองบัว อบรมทำน้ำพริกปลาทอดสร้างรายได้เสริม

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองบัว ที่เป็นผู้สูงอายุกว่า 30 คน มารับการอบรมการทำน้ำพริกปลาทูทอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีให้เกิดรายได้และแก้ปัญหาการว่างงานของสตรีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางการเงิน เป็นการพัฒนาให้สตรีในชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมอาชีพใหม่ หรือมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น โดยรวมกลุ่มอาชีพ มีการพึ่งพาอาศัยกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนกัน จะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาสตรีให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สนับสนุนงบประงาน มี น.ส.วลัยลักษณ์ มูลมีรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปราณบุรี และเชิญชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทำน้ำพริก มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติที่ศาลากลางหมู่บ้านหนองบัว หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางขวัญเรือน โสทน พัฒนาการชุมชน กล่าวว่า พัฒนาการชุมชนมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนสตรี มีงบประมาณที่จะช่วยเหลือให้สมาชิกสตรีอยู่สองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นการให้กู้ยืม เรียกว่า เงินทุนหมุนเวียน จะให้กู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในวงเงินหนึ่งแสนบาท อีกส่วนหนึ่งคือการใช้เงินอุดหนุนของสตรี มีงบประมาณให้ เพื่อให้สตรีมีการรวมกลุ่มและฝึกเรียนรู้ในการทำอาชีพ เพื่อจะได้สานต่อ เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้กับสตรี ซึ่งมีการทำน้ำพริกที่บ้านหนองบัวได้ดำเนินการอยู่ มีสมาชิกประมาณสามสิบคน สนใจในการประกอบอาชีพทำน้ำพริกและต่อยอด เป็นความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ที่มีจุดประสงค์ ให้สตรีรวมพลัง มีความรัก ความสามัคคี ใช้เงินก้อนนี้ไว้สำหรับบริหารจัดการให้มีรายได้ มีอาชีพเพิ่มขึ้น ในอนาคตวางแผนไว้ว่าหลังจากที่ให้เงินอุดหนุนไปในระยะหนึ่งในวงเงินของหมู่บ้านสองหมื่นบาท จะไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเดินหน้าแล้วต่อเนื่องได้ ก็จะสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้ตรงกับอาชีพที่ทำเป็นแล้ว เพื่อต่อยอดให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น แล้วให้มีสุขภาพที่ดี หรือมีคุณภาพชีวิตของสตรีที่ดี

นางภคมน หน่อเจริญดี ผู้สอน กล่าวว่าวันนี้มาสอนทำน้ำพริกปลาทูทอด ซึ่งบ้านเรามีพวกปลามาก จะใช้ปลาอะไรก็ได้ที่ชอบ ขั้นตอนมีทอดปลาทู พริกทอด หอมทอด กระเทียมทอด เอามาโขลกให้เข้ากัน แล้วนำไปทอดน้ำมันอีกครั้ง เติมน้ำตาล น้ำปลา น้ำมะขามปียก รสชาติชอบกินอย่างก็ปรุงเอา ลักษณะเด่นของน้ำพริกปลาทอด จะต้องมีรสเปรี้ยวเค็มหวาน ปลาทูมันก็อร่อยหอมที่ทอด จากนั้นนำมาใส่กระปุกพลาสติก ขายกระปุกละ 50 บาท

นายเลิศพันธ์ แก้วพิมพ์ กล่าวว่า ผู้นำชุมชนสนับสนุนกลุ่มสตรีให้มีรายได้เสริม จึงประสานงานกับภาครัฐเพื่อขอสนับสนุนการจัดตั้งโครงการฝึกอบรมน้ำพริกปลาทอด ซึ่งหมู่บ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้านที่มีชาวประมงเรือเล็ก จึงมีปลาสดใหม่ทุกวัน นำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับกลุ่มสตรี รวมทั้งชาวบ้านหนองบัวและผู้ว่างงาน ให้มีรายได้ อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนด้วย ขณะนี้ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจขึ้นมา มีจำหน่ายสินค้าในศูนย์ท่องเที่ยวที่จุดเขากะโหลก หรือสั่งสินค้าทางเพจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเขากะโหลก สามารถติดต่อได้ที่ 064 – 4656479.

สมบัติ ลิมปจีระวงษ์….รายงาน

ข่าวแนะนำ