ททท.ประจวบฯ ชวนปั่น “กินลม ชมธรรมชาติแลประวัติศาสตร์ @ท่าเสด็จ” ส่งเสริมท่องเที่ยวในค่ายทหาร

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 พลตรีสมพร ด่อนสิงหะ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน พ.อ.วัชระ ถนัดรบ รองผู้บัญชาการค่ายธนะรัชต์ นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ และนายประสิทธิ์ สิทธิยศ ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่น กินลม ชมธรรมชาติแลประวัติศาสตร์ @ท่าเสด็จ” ที่ท่าเสด็จศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในค่ายทหาร ลดโลกร้อนโดยใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและออกกำลังกาย รวมถึงเพื่อหารายได้จากการจัดงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยเริ่มปั่นจากอุทยานราชภักดิ์ มุ่งสู่ท่าเสด็จในค่ายธนะรัชต์ ซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองข้างทาง พร้อมทั้งมีประวัติศาตร์ที่เก่าแก่ และต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ให้ศึกษาอย่างมากมาย

นายอาชวันต์ กล่าวว่า การปั่นจักรยานเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ลดปัญหาด้านมลพิษ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ หากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวหัวหิน นักท่องเที่ยวจะนึกถึงภาพหาดทรายขาว น้ำทะเลใสสะอาด และอาหารหลากหลาย รวมถึงอาหารทะเลที่มีความสด รสชาติอร่อยถูกใจนักท่องเที่ยวสายกิน ถือว่าอาหารเป็น 1 ใน Soft Power ที่เป็นจุดแข็งที่สำคัญของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามอำเภอหัวหินและพื้นที่เชื่อมโยง ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่หลากหลาย เป็นสินค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ทหาร สามารถตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่หัวหินได้เป็นอย่างดี.

ข่าวแนะนำ