กระทรวงทรัพยากรฯ ห่วงภัยแล้ง ดึงท้องถิ่นร่วมจัดการน้ำบาดาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีชรีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส.จังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้ารับการอบรม

ดร.ยุทธพล กล่าวว่านายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงได้มอบแนวนโยบายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้สมดุลและสอดคล้องกับการพัฒนาด้วยแนวทางการส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชน และวันนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เอาความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาน้ำบาดาล รวมไปถึงการควบคุมกิจการน้ำบาดาลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกฎหมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ภาคประชาชน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่จะได้บรรยายความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศเป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสืบต่อไป.

ข่าวแนะนำ