หัวหินจัดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ที่วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มีพระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆในพื้นที่อำเภอหัวหินและคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกา นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดหัวหิน, นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน, นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ, นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน, นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี

อำเภอหัวหินร่วมกับคณะสงฆ์มหานิกายและธรรมยุต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกร รวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลต่อตนเอง ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ ไปด้วยดี.

ข่าวแนะนำ