รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดูทองบางสะพาน

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายณภัทร์ สิริวิชยะตระกูล นายกสมาคมนิยมทองเนื้อเก้า นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นอุปนายกสมาคมฯ นายนิกร โพธิ์น้อย นายก อบต.ร่อนทอง ให้การต้อนรับนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี พร้อมคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทองคำบางสะพาน เพื่อที่จะให้แหล่งทองคำบางสะพาน เป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งจากผลผลิตทองคำ ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว ใช้วิชาการส่งเสริมเรื่องราวของทองบางสะพานให้มีมิติที่ลึกและกว้างขึ้น อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในทรัพย์แผ่นดิน สามารถนำไปพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นต่อไปได้ การพบปะกันครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยกันพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแหล่งทองบางสะพาน โดยเฉพาะด้านธรณีวิทยา ให้เป็นประโยชน์ต่อไป.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ