นายอำเภอบางสะพานน้อย นำชาวบ้านตักบาตรช่วยผู้ป่วยติดเตียงยากไร้

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย นายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.ไชยราช นายจารินทร์ จุ้ยแจ้ง กำนันตำบลไชยราช พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านกว่า 150 คน ร่วมทำตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ที่วัดบางเจริญ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพระภิกษุสงฆ์ 5 รูป มารับบิณฑบาตร ภายใต้โครงการปันน้ำใจ ให้ความสุข บางสะพานน้อยเมืองน่าอยู่

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย กล่าวว่า โครงการกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้ความสุข บางสะพานน้อยเมืองน่าอยู่” เป็นการร่วมกันของคณะสงฆ์ โดยพระครูอาทรวรธรรม เจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย มาขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้าน สำหรับครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ที่วัดดอนมะกอก แล้วหมุนเวียนไปตามตำบล หมู่บ้านต่างๆ อย่างน้อยเดือนละครั้ง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือผู้ป่วยติดเตียง 15 ราย ปัจจุบันมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ต่อเนื่องทุกเดือน กว่า 74 รายแล้ว โดยผ่านผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์และอาสาสมัครร่วมกันนำไปมอบ นอกจากนำสิ่งของไปมอบแล้ว ยังเป็นการไปให้กำลังใจผู้ป่วยและร่วมพัฒนาทำความสะอาดที่พักให้บางราย ปัจจุบันความร่วมมือขยายไปยังภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเหล่ากาชาด อ.บางสะพานน้อย และบริษัท พีพีพี คอมเพล็กซ์ จำกัด (มอบน้ำมันพืช) มาให้อำเภอบางสะพานน้อยได้นำหลักปฏิบัติ มีความพอเพียง การพึ่งตนเอง ยึดหลัก บวร วัด ประชารัฐ สร้างความสุข เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน คือ “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน.

มานพ ฟูเฟื่อง….รายงาน

ข่าวแนะนำ