ข่าวสังคม

อุดม สดใส กรรมการผู้จัดการบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด พร้อมทีมงาน รับมอบป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ “สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมาตรการองค์กร” จาก พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่นำทีมคณะทำงานของโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปี 2566 บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด กลุ่มธุรกิจขนส่งทางบกของ SVL Group ได้เป็น 1 ใน 34 ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการทำงาน โดยคณะทำงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ภาคกลาง (สอจร.ภาคกลาง) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

พร้อมกันนี้ได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นอีกมาตรการที่เน้นย้ำสนับสนุน ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทฯ ที่อาคารท่าเรือประจวบฯ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ