นักท่องเที่ยวตื่นตา “ดูไพร ส่องนก อุทยานแห่งชาติหาดวนกร” ครั้งที่ 2

วันที่ 24 กันยายน 2566 น.ส.เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากการที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกรจัดกิจกรรม “Bird Walk @Hatwanakorn National Park ดูไพร ส่องนก อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ครั้งที่ 1” เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วม จึงได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายนนี้ ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ นักท่องเที่ยวต่างชาติ มาในรูปแบบครอบครัว จำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้พื้นฐานในการดูนก ซึ่งนกถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้ง่ายทั้งในพื้นที่เมืองเเละพื้นที่ป่า เเละมีความสำคัญในด้านระบบนิเวศอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีนกนานาชนิดตลอดเส้นทาง ได้รู้จักอุทยานแห่งชาติหาดวนกรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยอุทยานฯได้จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบด้วย กล้องส่องทางไกลแบบสองตา (Binocular) กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว (Telescope) คู่มือดูนกเมืองไทย (Bird Guide) ไว้บริการ

ในการสำรวจครั้งนี้ ึพบความหลากชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จำนวน 13 ชนิด เช่น กระเเตแต้แว้ด (Vanellus indicus) เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) กินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis) เค้าโมง (Glaucidium cuculoides) เค้าจุด(Athene brama) จาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti) แซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) ตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) บั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis) โพระดกธรรมดา (Psilopogon lineatus) แอ่นกินรัง (Collocalia germani) ขมิ้นท้ายทอยดำ (Oriolus chinensis) ยางควาย (Bubulcus coromandus) เป็นต้น สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆ ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหาดวนกรมีการสำรวจพบนกจำนวน 43 วงศ์ 76 สกุล 100 ชนิด และนกอพยพ 27 ชนิด โดยในทุกๆ เดือน อุทยานแห่งชาติหาดวนกรจะจัดกิจกรรม “Bird Walk @Hatwanakorn National Park” เดือนละ 1 ครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ในครั้งถัดไปทางเพจเฟสบุ๊ค “Hatwanakorn National Park”.

ข่าวแนะนำ