สโมสรโรทาแรคท์แสตมฟอร์ด จัดโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ปลา รักสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 25 กันยายน 2566 สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน – ชะอำ จัดโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ปลา รักสิ่งแวดล้อม” ปล่อยปลา สัตว์ทะเลคืนสู่ทะเล ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีนายณัฐพล พรรณจ้อย นายกสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศาสตราจารย์ ดร.เฮลมุท เชพเพิร์ส นายกสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน นางเบญจมาส อ่วมสอาด ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาโรทาแรค์เทอร์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาโรทาแรค์เทอร์ สโมสรโรทาแรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มวลมิตรโรแทเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน โดยเริ่มจากการรับชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เรียนรู้โครงการในพระราชดำริ โครงการจัดสร้างปลูกป่าโกงกางแห่งแรกในประเทศไทย ความสำคัญของการรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ รักษาระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ เป็นต้น

จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมภายในศูนย์ดูวิธีการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และโครงการต่างๆ ก่อนเดินทางสู่บริเวณชายหาดในเขตอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำ อาทิ ลูกปลากระพง และหอยตลับ กลับคืนสู่ท้องทะเล

นายณัฐพล พรรณจ้อย นายกสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม มาร่วมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รักษาระบบนิเวศน์

ศ.ดร.เฮลมุท เชพเพิร์ส นายกสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นที่น่าภูมิใจที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เช่นนักศึกษาโรทาแรคท์จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หลายๆ กิจกรรมที่สโมสรโรทาแรคท์ได้ทำเพื่อสังคมเสมอมา นับเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนคนอื่นได้เป็นแบบอย่างต่อไป หากมีสิ่งใดที่สโมสรโรตารีรอยัลหัวหินจะสามารถสนับสนุนได้ในกิจกรรมโครงการต่างๆ ในอนาคต เรายินดีเสมอ.

ข่าวแนะนำ