รด.จิตอาสาประจวบฯ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นำนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ จำนวน 350 คน ร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ที่สะพานสราญวิถี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยนักศึกษาวิชาทหารได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวประจวบฯ และสถานที่สาธารณะบริเวณใกล้เคียงโดยรอบให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

ทั้งนี้จากความตั้งใจของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 316,000 นายทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม และเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละ อุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม รด.จิตอาสา 3 แสนนาย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช.

ข่าวแนะนำ