สพฐ.เขต 2 ประจวบฯ จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดตัวแทนไปแข่งระดับภาคและระดับชาติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 น.ส.สุนทร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ของ สพฐ.เขต 2 จังหวัดประจวบฯ โดยโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญยรักษณ์อุทิศ) เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่การแข่งขัน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2566 ภายในศาลาโรงทานวัดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ครั้งนี้ มีนักเรียนกว่า 87 โรงเรียน กับอีก 2 สาขา ใน 4 อำเภอ ตั้งแต่อำเภอหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด และกุยบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยแยกการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน คือ 1.การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) 2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี 3.การเขียนภาพไทยประเพณี 4.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 5.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 6.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น และ 7.การแข่งขันประติมากรรม แยกตามระดับชั้น ป.1 – ป.3, ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3 มีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ซึ่งเกณฑ์การตัดสิน ระดับเหรียญทอง ต้องมีร้อยละ 80 ขึ้นไป และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 1 – 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ในกรณีแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในภาคมีมากกว่า 3 ทีม จะพิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูข้อถัดไป แต่คะแนนเท่ากันทุกข้อ ให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด

บรรยากาศในวันนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างตั้งอกตั้งใจทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนในระดับเขตเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

ข่าวแนะนำ