อุทยานหาดวนกร ฝึกเยาวชนเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นบนบกและทะเล

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 น.ส.เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานจัดกิจกรรม “พร้าวห้าว รักบ้าน รักษ์สิ่งแวดล้อม” นำเยาวชนจากตำบลห้วยยาง อ.ทับสะแก จำนวน 40 คน เข้าค่ายเยาวชน ฝึกการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น (Life Saving) ทั้งในพื้นที่ทางทะเลและทางบก โดยอุทยานแห่งชาติหาดวนกรได้จัดทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมการดำรงชีพในป่า เรียนรู้การผูกเงื่อนเชือกที่จำเป็น 3 เงื่อน คือเงื่อนพิรอด, เงื่อนตะกรุดเบ็ดใน และเงื่อนตะกรุดเบ็ดนอก รวมทั้งการเรียนรู้ประกอบอาหารเพื่อยังชีพในป่า เช่น การหุงข้าวด้วยหม้อสนาม การประกอบอาหารโดยใช้กองไฟ เป็นต้น 2.กิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัย เรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR), การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่นการทำเปลสนามเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดามแขนและขากรณีเกิดอุบัติเหตุและถูกงูกัด 3.กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการเอาชีวิตรอด โดยการฝึกการลอยตัวในน้ำ 3 ท่า ได้แก่ ท่าแมงกะพรุน, ท่าปลาดาวหงาย – คว่ำ และท่าลอยตัวแนวดิ่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขวดน้ำในการช่วยพยุงตัวในน้ำ และการฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยชิวิต (Ring Buoy และ Life Line) เป็นต้น

กิจกรรมที่ 4 ดูดาว การใช้แผนที่ดาว องค์ประกอบของแผนที่ดาว การสังเกต และการหากลุ่มดาวโดยใช้แผนที่ดาว และเรื่องเล่านิทานดาว 5.กิจกรรมเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดวนกร เรียนรู้ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะแต่ละประเภท และผลกระทบของขยะทะเล 6.กิจกรรมดำน้ำตื้น (snorkeling) เพื่อศึกษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล บริเวณเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ เรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศในแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในทะเล ทั้งนี้การจัดทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เยาวชนในท้องถิ่นเห็นถึงความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ ก่อให้เกิดความรักและรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นบ้านเกิดของตน สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.

ข่าวแนะนำ