โรงพยาบาลประจวบฯ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนใหม่ ลำดับที่ 18

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นพ.จุมพล ฟูเจริญ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ, นพ.วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ, นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, น.ส.รัฏฐากร แสงเทียนทอง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล, นพ.อธิศ พุกโพธิ์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านดิจิทัลการแพทย์ คณะกรรมการบริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

ในโอกาสนี้ พญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, พญ.นิดา สาดตระกูล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบลสิงห์บุรี, นพ.สุทธิพงษ์ ศิริมัย อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบฯ, นพ.จิตตรัตน์ เตชวุฒิพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน, นายพลสิต เวที รักษาการสาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์.

ข่าวแนะนำ