วนอุทยานเขานางพันธุรัต คว้ารางวัลดาวแห่งความยั่งยืน จาก ททท.

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า วนอุทยานเขานางพันธุรัต ได้รับรางวัล “STAR ดาวแห่งความยั่งยืน” ระดับ 5 ดาว (สูงสุด) ประเภทนันทนาการเเละสถานที่ท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals) โดยมีเป้าหมายการดำเนินการทั้งหมด 17 เป้าหมาย สะท้อนความยั่งยืนในมิติต่างๆ 4 มิติ คือ นิติธรรมาภิบาล สังคม – เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดย Sustainable Tourism Acceleration Rating : STAR ระดับ 5 ดาว (สูงสุด) ต้องเป็นวนอุทยาน หรือสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินเป้าหมาย STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 9 STGs รวมทั้งหมด 12 เป้าหมายขึ้นไป ซึ่งวนอุทยานเขานางพันธุรัต เป็น 1 ใน 2 วนอุทยานทั่วประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับ 5 ดาว และเป็นวนอุทยานแห่งแรกในจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

วนอุทยานเขานางพันธุรัต เนื้อที่ประมาณ 2,009.91 ไร่ ตั้งอยู่บ้านเขาไม้นวล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเขานางพันธุรัต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 มีเนื้อที่ประมาณ 1,562 ไร่ ประกาศจัดตั้งวนอุทยานเขานางพันธุรัต ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูน มีลักษณะทางภูมิทัศน์เป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติ มีลักษณะสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ทอดยาวตามแนวทิศเหนือ – ใต้ มองดูคล้ายนางยักษ์ (นางพันธุรัต) ในวรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทองนอนอยู่ มีโกศอยู่ทางทิศใต้ โดยสถานที่แต่ละจุดของวนอุทยานเขานางพันธุรัต จะมีชื่อที่สอดคล้องกับวรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทอง เช่น ศาลนางพันธุรัต เมรุนางพันธุรัต จุดชมวิวกระจกนางพันธุรัต มีลักษณะเป็นช่องเขาขนาดใหญ่ มีขนาดกว้างประมาณ 1.5 เมตร และสูงประมาณ 4 เมตร เป็นหนึ่งใน Unseen New Series Thailand ลานเกือกแก้ว บ่อชุบตัวพระสังข์ จุดชมวิวคอกช้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาที่สำคัญ ประกอบด้วยเขาเจ้าลายใหญ่และเขาจอมประสาท พื้นที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 60 – 372 เมตร ภูมิอากาศบริเวณรอบๆ ไม่ค่อยมีลมมรสุมมากเท่าไร เป็นป่าเบญจพรรณเป็นป่าโปร่ง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ มีหินปูนโผล่ทั่วไป ต้นไม้แคระแกร็นและมีขนาดโตไม่มากนัก พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไผ่รวก ประดู่ อ้อยช้าง ยมหิน มะเกลือ ผักหวาน กระบองเพชร แคสันติสุข มหาพรหม เป็นต้น รวมถึงสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะนกหลากหลายสายพันธุ์ วนอุทยานเขานางพันธุรัตไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว หากมีความประสงค์จะไปพักแรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีลานกางเต็นท์ไว้บริการ สามารถติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขานางพันธุรัตโดยตรง.

ข่าวแนะนำ